Om konferansen

Høyt frafall fra videregående opplæring, økende ungdomsarbeidsledighet, økte psykiske problemer og økte klasseskiller med ny barnefattigdom, skaper bekymring for dagens ungdom. Blir noen «parkert» allerede før voksenlivet har begynt?

Med utgangspunkt i praksiserfaringer fra de gatenære tjenestene setter Gatenær 2016 fokus på de mest utsatte unge i samfunnet vårt. Konferansen vil belyseproblemstillinger som: Hvilke mekanismer og strukturer skaper ulikhet i ungdoms ambisjoner og deltakelse i skole og arbeidsliv? Hvordan kategoriseres utsatthet blant unge i dag? Hvilke grupper befinner seg i randsonen for å havne utenfor samfunns- og arbeidsliv? Hvordan forstår vi risikoatferd og hvordan møtes dette av velferdsapparatet?

Tematisk vil konferansen fokusere på tre ulike områder: Først, hvordan forstår vi ungdomstiden i dagens samfunn? Videre, hvordan er situasjonen for ulike grupper ungdom? Her vil vi spesielt belyse situasjonen for unge som sliter med å gjennomføre skolen. Konferansen vil ha et blikk på mindreårige flyktninger og asylsøkere. Til slutt reiser konferansen spørsmål om hvilke tiltak som virker i arbeidet med utsatte unge. Konferansen vektlegger både presentasjon av oversiktsstudier og presentasjon av lokale praksiserfaringer.

Videoopptak fra innleggene kan sees her http:http://www.forebygging.no/Film/Film/Gatenar-2016/

Programkomiteen for Gatenær 2016 består av:
Stig Herman Nygård (FMOA), Børge Erdal (Uteseksjonen i Oslo), Tore Møller (LOSU), Henning Pedersen, Morten Sitter, Runa Frydenlund og Monica Island (Korus Oslo)
progkomite