UNG OG
UTSATT

Gatenærkonferansen 2016 ønsker å
belyse situasjonen til utsatte unge.
Hvordan forstår vi utenforskap?
Hvilke ressurser og utfordringer preger
ungdomstiden? Hva fungerer?